5.3.1 Innovatie basisinfrastructuur

Innovatie is van cruciaal belang voor de continuïteit en groei van het Midden en Kleinbedrijf en de werkgelegenheid. Wij stimuleren innovatie door de inrichting van en regievoering op het innovatie-ecosysteem bestaande uit professionals die (groepen van) bedrijven ondersteunen van ideevorming tot marktintroductie.

Context

Het Overijsselse speelveld van het innovatie-ecosysteem bestaat uit een (samenhangend) geheel van intermediairs zoals de regionale ontwikkelmaatschappij Oost NV, Kennispark, de innovatieloketten, de open innovatiecentra, de universiteit Twente en hogescholen Saxion en Windesheim. Dit ecosysteem - ingericht vanuit de ondernemersbehoefte -  zorgt voor continuïteit in het speelveld, dat met het wegvallen van Syntens fors in beweging is gekomen.

Acties

 1. Wij sturen op de regionale ontwikkelingsmaatschappij Oost NV conform opdrachtbrief Oost NV:

  • Gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte.
  • Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder.
  • Aantal ondersteunde private of publiek-private samenwerkingen.
  • Aantal nieuwe producten / markten. – Uitgelokte investeringen.
 2. Wij sturen op Kennispark Twente conform convenant, meerjarenplan en jaarplan:

  • Gemoeide werkgelegenheid bij activiteiten in aantallen fte.
  • Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder.
  • Aantal ondersteunde private of publiek-private samenwerkingen.
  • Aantal georganiseerde evenementen en deelnemers.
  • Aantal startups.
  • Aantal scale-ups. – Uitgelokte investeringen.
 3. Wij sturen op de regionale innovatieloketten conform jaarplannen:

  • Aantal ondersteunde ondernemers.
  • Aantal georganiseerde evenementen en deelnemers.
  • Aantal gerealiseerde businesscases met gecommitteerde investeerder.
  • Aantal startups.
  • Uitgelokte investeringen.
 4. Wij maken deel uit van en steunen de drie regionale economic boards.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Oost N.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

 • Statenvoorstel #in - Overijssel innoveert en internationaliseert >> PS/2016/871 (bijbehorend besluit)

Project website:

Website wie helpt mij bij mijn innovatie?

Mijlpalen:

 • Statenbrief Oost NV naar aanleiding van de jaarlijkse Algemene Vergadering (Q3).
 • Statenbrief Novel-T (Q3).