6.2.2 Cultureel aanbod vernieuwen en ontwikkelen

Het is van belang dat ook nieuwe spelers een kans krijgen om op Overijsselse podia producties te ontwikkelen en te presenteren aan publiek. Wij stimuleren makers om deze te produceren en podia om deze te programmeren. Wij ondersteunen deze instellingen in hun ontwikkeling, in samenwerking en profilering.

Context

Het publiek van vandaag is niet het publiek van morgen. Gezamenlijk zorgen makers en podia voor vernieuwing van het aanbod en de aansluiting met dit publiek. Dynamiek van het aanbod en de programmering is daarom belangrijk. Een gezond productieklimaat houdt het aanbod spannend en levendig en het houdt gevestigde instellingen en makers scherp. De podia vormen een belangrijke schakel tussen het aanbod en publiek. Overijssel kent een fijnmazig netwerk van grote, middelgrote en kleine podia en filmhuizen. Wij stimuleren de Overijsselse podia bij te dragen aan ontwikkeling van hun eigen netwerk en het aanbod.

 

Acties

  1. Wij maken met de regeling Versterking Productieaanbod ten minste vier producties mogelijk.

  2. Wij steunen met een regeling voor tweejarige activiteitenprogramma's voor vernieuwing en ontwikkeling van het culturele aanbod activiteiten van ten minste vijf culturele instellingen.

  3. Wij maken prestatieafspraken met ten minste 20 kleine en middelgrote theaters via het Overleg Kleine Theaters Overijssel over hun samenwerking en de programmering van kwetsbaar aanbod.

  4. Wij gaan in overleg met Stichting 4Oost over de aansluiting van het Programmeringsfonds op de gezamenlijke ambities voor vernieuwing en ontwikkeling van het culturele aanbod.

  5. Wij maken prestatieafspraken met het Filmkenniscentrum over netwerkvorming en kennisdeling tussen de Overijsselse filmprogrammeurs.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>