6.1.1 Archeologische vondsten: bewaren, delen en vertellen

Wij beheren ons archeologisch depot en ontsluiten de collectie voor een breed publiek.  

 

Context

Op basis van de Erfgoedwet worden wij eigenaar van alle archeologische vondsten in Overijssel en zijn wij verplicht deze op te slaan en beschikbaar te stellen voor onderzoek en bruikleen. Ons huidige depot in Deventer (in opdracht van ons in beheer gegeven aan Het Oversticht)  bereikt in 2017 waarschijnlijk zijn maximale capaciteit en kent bovendien beperkingen. Het stimuleren van onderzoek naar de collectie in het depot draagt bij aan een verantwoord depotbeheer en de ontsluiting van de collectie voor een breed publiek.

Acties

  1. Wij verlenen Het Oversticht opdracht voor het depotbeheer en stellen de vondsten beschikbaar voor onderzoek en bruikleen.

  2. Wij gaan, op basis van een onderzoek dat in 2016 is uitgevoerd, na welke maatregelen nodig zijn voor het depot om de aandachtspunten voor de capaciteit aan te pakken.

  3. Wij ontwikkelen een publieksprogramma voor de inwoners van Overijssel. Inwoners worden uitgenodigd meer te weten komen over de (archeologische) geschiedenis van Overijssel, tijdens rondleidingen en de Overijsselse Archeologiedag 2017.

  4. Wij stellen een archeologische onderzoeksagenda op. Op basis hiervan maken wij keuzes welke onderzoeken prioriteit krijgen en welke vondsten gerestaureerd danwel gedeselecteerd worden. Over onderzoek en restauratie maken wij afspraken met Het Oversticht.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 - 2020 >>