1.3 Versterken van stedelijke netwerken

Goed functionerende steden zijn motoren voor onze economie, cultuur en voorzieningen. Daarvan profiteert het platteland mee. Steden en kernen hebben op hun beurt baat bij de groene omgeving. Door met partners te werken aan elkaar aanvullende steden in hechte stedelijke netwerken kunnen we voordelen op het gebied van samenwerking en schaal benutten. Zo bevorderen we het functioneren van de stedelijke netwerken als 'Daily Urban System'.

Context

We benaderen stad en land in samenhang. Belangrijk hiervoor zijn:

  • Een goede verbinding tussen steden en kernen zowel fysiek, digitaal als mentaal op alle schaalniveaus. We nemen de gevolgen voor het verkeer en vervoer hierbij mee [zie kerntaak 4. Mobiliteit].
  • Behouden en ontwikkelen van kwaliteiten: duurzaamheid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.
  • De steden en kernen zijn primair zelf aan zet, wij faciliteren en stimuleren. Belangrijke opgave is de transformatie en herstructurering van het stedelijk gebied.