4.8 Beleidsimpuls Beter Benutten - Bestaande systemen en netwerken slimmer en beter benutten

Voor een betere economische bereikbaarheid is ook van belang dat bewuster wordt gekozen hoe, of en op welk tijdstip men zich verplaatst van herkomst naar bestemming.  Ook het slim combineren van systemen en de netwerken zelf is een ontwikkeling die kan bijdragen aan verhoging van de bereikbaarheidskwaliteit.

Context

Inzetten op bewustwording om bestaande vervoerssystemen en netwerken slimmer te combineren en beter te benutten is relatief vaak goedkoper dan alleen (blijvend) investeren in uitbreiding van infrastructuur. Tevens draagt bewuster reisgedrag en de toepassing van slimme systemen bij aan andere beleidsdoelen als duurzaamheid, gezondheid en leefbaarheid. Binnen de provincie wordt meegewerkt aan het Rijksprogramma Beter Benutten. Onderdeel daarvan zijn landelijke ITS-projecten (Intelligente Transport Systemen), fietsstimulering, optimalisatie keten fiets – openbaar vervoer. werkgeversaanpak (Twente Mobiel, Koplopersaanpak Zwolle-Kampen-Netwerkstad en Slim Reizen Stedendriehoek) en logistiek.