7.3 Versterking kwaliteit eigen bestuur

De kwaliteit van het openbaar bestuur in Overijssel bepaalt mede de wijze waarop we onze provinciale taken uitvoeren. Wij werken aan versterking van de kwaliteit van het provinciale bestuur op het gebied van samenwerking, lobby, beleidsinformatie en communicatie.

Context

In een tijd waarin rollen, verantwoordelijkheden en behoeften van inwoners en openbaar bestuur veranderen, is het de uitdaging om aansluiting te houden met de Overijsselse samenleving en onze partners.