7.3.1 Samenwerking

Wij werken samen met partners (overheden, organisaties, onderwijs en onderzoek en bedrijfsleven) om maatschappelijke resultaten te behalen. Wij staan open voor initiatieven van anderen.

Context

De opgave bepaalt de vorm en partners in de samenwerking. Overheden worden steeds meer beoordeeld op hun toegevoegde waarde bij de aanpak van maatschappelijke opgaven. De uitwerking in acties van de samenwerkingen hebben een plek gekregen bij de inhoudelijke prestaties zoals de Economic Board.

Acties

  1. Wij voeren met Gelderland de Samenwerkingsagenda Oost-Nederland 2015-2019 uit. Onderwerpen zijn onder andere regio Stedendriehoek en luchthaven Lelystad.

  2. Wij werken aan inzichten en een gemeenschappelijk gedachtegoed om een verdere slag in de samenwerking met de Overijsselse regio’s (regio Stedendriehoek, Regio Twente en regio Zwolle) en met andere partijen te kunnen maken. Het onderzoek 'Kracht van Oost-Nederland' en 'Maak verschil' zijn belangrijke bouwstenen.

  3. Wij voeren het actieplan Duitslandstrategie uit en breiden ons Duitse netwerk uit. De inhoudelijke focus ligt op de onderwerpen grensoverschrijdende arbeidsmarkt en energie.

  4. Wij maken met Gelderland en Noordrijn-Westfalen een samenwerkingsagenda. Het streven is om deze in 2018 af te ronden.

  5. Met deskundigen op het gebied van samenwerken denken wij na over de aanpak en de samenwerkingsvormen tussen overheid en andere partijen uit de samenleving (bedrijfsleven, onderwijs, onderzoek en inwoners) om bij te dragen aan de vertrouwensrelatie. Dit doen we door het organiseren van seminars en debatten (prestatie 7.1.1).

  6. In provinciaal verband werken wij samen binnen gezamenlijke InterProvinciaal Overleg en richten ons onder andere op het meerjarenprogramma en de proeftuinen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld, Annemieke Traag, Eddy van Hijum

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Het investeringsvoorstel Kwaliteit Openbaar Bestuur is in 2016 door Provinciale Staten aangenomen [PS/2016/344] (bijbehorend besluit).
  • Deze prestatie heeft een relatie met de andere prestaties uit het investeringsvoorstel: 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.6, 7.2.3, 7.3.2, 7.3.4.