9.1 Samen maken we Overijssel

Sociale Kwaliteit wordt in Overijssel gekarakteriseerd door ‘noaberschap’,  Overijsselaars die zich inzetten voor hun eigen woon- werk- en leefomgeving. Wij stimuleren initiatieven die de zelfstandigheid van (kwetsbare) inwoners vergroten, die bijdragen aan krachtige lokale gemeenschappen Wij geven vorm aan het ontwikkelen en delen van kennis en ervaring.

Context

Er ontstaan steeds meer initiatieven die bijdragen aan een grotere zelfstandigheid van inwoners van Overijssel, op het brede terrein van wonen, werken en leven. Wij hebben een belangrijke rol in het verbinden van gemeenten, het veld en lokale initiatiefnemers. Deze is complementair aan gemeentelijke inzet. De kennis en ervaring die lokaal ontstaat, is bruikbaar voor alle Overijsselaars. Een kennisinfrastructuur, voortbouwend op de steunfunctietaak WMO, zorgt hiervoor.