9.1.3 Overijssels noaberschap

Wij dragen bij aan krachtige gemeenschappen door Overijssels noaberschap.

Context

Er wordt in Overijssel al veel ervaring opgedaan met noaberschap als basis voor sociale kwaliteit. Denk aan (energie en zorg)coöperaties, visies op de lokale gemeenschap in de toekomst, sociaal ondernemerschap, de ontwikkeling van multifunctionele accommodaties en andere ontmoetingsplaatsen. Bewoners, professionals en overheden doen hierin ervaring op, ook voor wat betreft hun rol en verantwoordelijkheid. De ontwikkeling van lokale regie staat nog in de kinderschoenen. Kennis en ervaring is onvoldoende zichtbaar en bruikbaar. Procesbegeleiding van lokale initiatieven is gewenst.

Acties

  1. Wij stellen een subsidieregeling lokaal initiatief via gemeenten op.

  2. Wij onderzoeken of de huidige subsidie leefbare kernen kan worden gecontinueerd.

  3. Wij subsidiƫren proeftuinen.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Uitvoerder, faciliteerder

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website sociale kwaliteit