10.4 Flexibele organisatie

De opgaven zijn leidend voor ons handelen. De opbouw en inrichting van de organisatie zijn daar op toegesneden. Vanuit onze bevoegdheid geven wij samen met de directie richting aan het personeelsbeleid, het personeelsbestand (zowel kwantitatief als kwalitatief) en de werkprocessen.

Context

De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt zijn van grote invloed op de uitstroom en de daarop volgende door- of instroom van medewerkers. De beroepsbevolking verkleint, verandert en werkt langer door. Ontgroening en vergrijzing van de arbeidsmarkt gaan hand in hand als gevolg waarvan op middellange termijn er steeds meer sprake zal zijn van een ‘strijd om talent’. De verwachting is dat in de toekomst andere vaardigheden en competenties of talenten benodigd zijn.