10.3.3 Versterken legitimatie van provinciaal bestuur

Transparante procedures waarin op basis van duidelijk vooraf bekendgemaakte criteria, binnen geldende termijnen, weloverwogen en goed gemotiveerde besluiten worden genomen, dragen bij aan de acceptatie van besluiten en de algemene tevredenheid van inwoners over hun bestuur.

Context

Nu wij de uitvoering van beleid in toenemende mate extern beleggen en in samenwerking met andere organisaties vormgeven, is de positie van individuele inwoners en hun democratische rechten een aandachtspunt.

Acties

  1. Wij zorgen voor adequate juridische advisering met nadruk op transparantie, redelijkheid en motivering, de-escalatie en oplossingsgerichtheid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee