10.3 Juridische kwaliteit

Juridische kwaliteit versterkt het realiserend vermogen, geeft invulling aan risicobeheersing en garandeert de legitimatie van het bestuur. Wij hebben een rijke traditie met oplossinggerichtheid en het voorkomen van juridische procedures (de methode Overijssel) en met burgerparticipatie en deregulering.

Context

Hoewel de doelstelling niet wezenlijk is veranderd, heeft de afgelopen jaren een verschuiving plaats gevonden van meer traditionele instrumenten zoals een subsidie naar revolverende inzet van middelen in leningen en participaties.

Bovendien wordt voor het realiseren van beleid vaker dan in het verleden samengewerkt met overheden en andere organisaties. Vaker wordt ook het uitvoeren van beleid op afstand gezet, wat hoge eisen stelt aan het vormgeven van de governance.