3.2.1 Opstellen en actualisatie beheerplannen Natura2000

Wij stellen nieuwe beheerplannen op en actualiseren vastgestelde beheerplannen voor de Natura2000-gebieden, zodat we beschikken over actuele en uitvoerbare plannen voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur.

Context

Wij stellen de Natura 2000-beheerplannen waarvoor de provincie trekker is, vast. Medio 2016 hebben wij twaalf van de vijftien beheerplannen vastgesteld. In 2017 stellen wij de overige drie beheerplannen vast. Daarnaast worden wij verantwoordelijk voor de vier beheerplannen in Overijssel die het ministerie van Economische Zaken heeft vastgesteld. Wij passen deze plannen in 2017 op enkele onderdelen aan (zodra eventuele beroepsprocedures zijn afgerond), zodat ze vergelijkbaar zijn met de vijftien bovengenoemde plannen. Wij voeren de beheerplannen uit in het kader van de ontwikkelopgave EHS / Natura2000 [zie ook prestatie 8.1.2].

Acties

 1. Wij stellen drie Natura 2000-beheerplannen vast voor de gebieden:

  • Bergvennen & Brecklenkampseveld.
  • De Wieden en Weerribben.
  • Wierdenseveld.
 2. Wij passen vier Natura 2000-beheerplannen aan voor de gebieden:

  • Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek.
  • De Borkeld.
  • Engbertsdijksvenen.
  • Sallandse Heuvelrug.

Toelichting op voortgang

Beide acties voor dit jaar zullen wij niet geheel afronden:

 • Actie 1 ) Vaststellen beheerplannen: Wij zullen dit jaar het beheerplan Wieden en Weerribben vaststellen. Op verzoek van de gemeente Dinkelland stemmen wij de procedure van het beheerplan voor de Bergvennen & Brecklenkampse Veld af met het gebiedsproces dat na deze zomer zal starten. Dit betekent dat wij het beheerplan waarschijnlijk in 2018 zullen vaststellen. Voor het beheerplan Wierdense Veld stemmen wij het werkproces af met de bestuurlijk trekker van de gebiedsuitwerking die voor dit gebied gemaakt wordt. LTO maakt hiervoor op dit moment een plan van aanpak. Afhankelijk hiervan zal blijken of we het beheerplan in 2017 of in 2018 kunnen vaststellen.
  Wij publiceren dit jaar de laatste vier beheerplannen en Nota's van Antwoord voor de ontwerpen die in 2015 ter inzage hebben gelegen. Dit betreft Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht, Vecht en Beneden Reggegebied, Buurserzand en Haaksbergerveen, Springendal en Dal van de Mosbeek.
 • Actie 2) Aanpassen beheerplannen: Bij twee van de vier aan te passen beheerplannen zijn de beroepsprocedures nog niet afgerond (Engbertsdijksvenen en Achter de Voort, Agelerbroek en Voltherbroek). Pas als de beheerplannen definitief zijn kunnen wij het proces starten voor aanpassing van de plannen.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Voor deze prestatie zijn wij uitvoerder van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee