3.2.2 Optimalisatie uitvoering Programmatische Aanpak Stikstof

Een goed functionerende en actuele Programmatische Aanpak Stikstof is essentieel voor het realiseren van onze ambitie om te komen tot een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen economie en natuur. Wij werken samen met het Rijk aan het verbeteren van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Context

De Programmatische Aanpak Stikstof is op 1 juli 2015 in werking getreden. In 2017 werken wij samen met het Rijk en andere provincies aan het verbeteren van de uitvoering via vergunningverlening, toezicht en handhaving, aan realisatie van de ontwikkelopgave en aan de borging en verfijning van het systeem. Verbeteringen hebben onder andere betrekking op het rekensysteem Aerius en de registratie van uitgifte van ontwikkelingsruimte. Daarnaast zijn activiteiten voor alle provincies voorzien in het kader van databeheer en monitoring.

Acties

  1. Wij optimaliseren de uitvoering van de Programmatische Aanpak Stikstof.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie heeft als rol het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: