2.2.4 Ondersteunen en (laten) uitvoeren van milieueffectrapportages / duurzaamheidsrapportages (plan MER)

Door het tijdig in beeld brengen van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten en door deze mee te laten wegen in besluitvorming, dragen wij bij aan het borgen van de basiskwaliteit van bodem, water, lucht, geluid en (milieu)veiligheid.

Context

Vanuit onze rol als initiatiefnemer brengen wij milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten tijdig in beeld om de milieueffecten goed mee te wegen in besluitvorming (wettelijke plicht). Wij toetsen en adviseren de milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen van derden.

Acties

  1. Wij adviseren en toetsen op het gebied van milieu- en duurzaamheidseffecten van voorgenomen plannen en projecten van derden.

  2. Wij brengen milieu- en duurzaamheidseffecten van (eigen) voorgenomen plannen en projecten in beeld.

Toelichting op voortgang

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

Beïnvloeder, faciliteerder, regisseur.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee