2.2.3 Beheer nazorgfonds stortplaatsen

Goed beheer van stortplaatsen beperkt het risico van aantasting van de basiskwaliteit van bodem, lucht en leefmilieu.

Context

Vanuit wettelijke taak zorgen wij als fondsbeheerder voor continuïteit in financieel beheer voor nazorg stortplaatsen Bovenveld, Elhorst-Vloedbelt en Boeldershoek. Eens in de vijf jaar actualiseren we de nazorgplannen voor de drie stortplaatsen. In 2020 vindt de volgende actualisatie plaats.

Acties

  1. Wij stellen de jaarrekening 2016 en de begroting 2018 op.

Toelichting op voortgang

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder van de wettelijke taak, wij doen dit door middel van de verbonden partij Nazorgfonds gesloten stortplaatsen. Daarnaast zijn wij investeerder.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee