4.6.5 N50

Ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor zowel personen- als goederenvervoer is een blijvende lobby voor de opwaardering van de N50 tussen Kampen en Zwolle nodig. In 2013 is het Rijksbudget voor de aanpassing van het traject nabij Kampen geschrapt. De N50 blijft echter een bereikbaarheids- en veiligheidsknelpunt, onder andere door filevorming.

Context

Door de minister is de rijksfinanciering van de verdubbeling van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid, in 2013 geschrapt. De bereikbaarheids- en veiligheidsknelpunten blijven echter bestaan. We moeten bij de minister opnieuw aandringen op verdubbeling van de N50 tussen Kampen en Kampen-Zuid om dit knelpunt op te lossen. Wij hebben in 2015 de provinciale aansluiting N50 / N307 verbeterd als eerste stap in de oplossing van het veiligheids- en bereikbaarheidsknelpunt.

Acties

  1. Wij lobbyen voor de aanpak van het traject N50 Kampen - Kampen Zuid.

Toelichting op voortgang

De succesvolle lobby voor de N50 Kampen-Zuid Kampen heeft in november 2016 geleid tot een bijdrage vanuit de Tweede Kamer van € 5 miljoen. Met de bijdrage van € 5 miljoen van de regio wordt het project nu verder voorbereid. Naar aanleiding daarvan zal u te zijner tijd een investeringsbesluit worden aangeboden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Beïnvloeder.De provincie is gebaat bij goede bereikbaarheid van Kampen en Zwolle en doorstroming op N50 en daarmee samenhangende N307 (verbinding Lelystad-Kampen-Zwolle) waar wij wegbeheerder zijn.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website N50 / N307