2.4 Minder milieuhinder en meer veiligheid rond bedrijven en transport

Bovenop het waarborgen van de wettelijke basiskwaliteit van ons leefmilieu zetten wij ons in voor minder milieuhinder en het aanpakken van knelpunten. Dit doen wij in samenwerking met anderen. Hiermee maken wij Overijssel gezonder en veiliger. Onze aanpak bestaat uit het uitvoeren en stimuleren van projecten die bijdragen aan minder milieuhinder. Daarnaast vragen wij anderen (bijvoorbeeld) gemeenten en het Rijk om hierin ook hun verantwoordelijkheid te nemen (lobby, kennisoverdracht).

Context

Wij voldoen voor de onderliggende prestaties aan de wettelijke normen maar zien kansen (bijvoorbeeld op het gebied van asbest en externe veiligheid) om Overijssel duurzamer, gezonder en veiliger te maken. Hierbij anticiperen wij ook op het Asbestdakenverbod per 2024 door uitvoering van het Plan van Aanpak asbestdaken.