3.5.5 Beleidsonderzoek

Wij anticiperen op een dynamische omgeving en spelen bij het realiseren van onze ambities in op veranderingen in de samenleving en veranderingen in het juridisch kader (wetswijzigingen, jurisprudentie etc.). Dit krijgt vorm via voorstellen voor beleid die wij in overleg met onze partners ontwikkelen. Waar nodig laten we onderzoek uitvoeren om goed inzicht te krijgen in maatschappelijke vraagstukken.

Context

Als provincie zijn we met ingang van 2017 formeel verantwoordelijk voor de beleidsontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid. De nieuwe Wet natuurbescherming treedt dan in werking en bij de uitvoering daarvan lopen we mogelijk aan tegen onvoorziene situaties die om antwoord en/of onderzoek vragen. Veelal zoeken wij in IPO-verband naar oplossingen en besteden we gezamenlijk onderzoek uit. Ook bij de invoering van de Omgevingswet en het dossier vergunningverlening, toezicht en handhaving kunnen dergelijke vragen spelen waarvoor wij het onderzoeksbudget inzetten.

Acties

  1. Wij voeren onderzoek en verkenningen uit voor de ontwikkeling van nieuw natuur- en landschapsbeleid dan wel de doorontwikkeling van vigerend beleid.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee