3.5.6 Monitoren en evaluatie

Met monitoring en evaluatie bepalen wij de effectiviteit van ons beleid om waar nodig ons beleid te kunnen aanpassen. In het Natuurpact zijn afspraken gemaakt over de onderwerpen waarover wij het Rijk informeren.

Context

Door de afspraken in het Natuurpact is de rol van de provincies bij de uitvoering van monitoring en evaluatie op het gebied van natuur en uitvoering van natuurbeleid groter geworden. Hiervoor is een gezamenlijke aanpak van Rijk en provincies uitgewerkt. Bij de uitvoering van de monitoring betrekken wij onze partners en (via hen) vrijwilligers.

Acties

  1. Wij leveren de voortgangsrapportage natuur op voor de landelijke rapportage (kwaliteit en kwantiteit).

  2. Wij voeren monitoring van agrarisch natuurbeheer uit.

  3. Wij voeren monitoring van Natura2000 uit.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is uitvoerder en onderzoeker.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee