4.2.7 Spoor Zwolle - Kampen

Voor een goede economische bereikbaarheid werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam kernnet openbaar vervoer. De spoorlijn Zwolle - Kampen is onderdeel van het kernnet. In december 2017 rijden de eerste elektrische treinen tussen Zwolle en Kampen. De reizigers krijgen een extra in- en uitstapmogelijkheid door realisatie van station Zwolle Stadshagen. Station Kampen wordt vernieuwd.

Context

Samen met stakeholders werken we aan een kwalitatief goed, betaalbaar en duurzaam openbaar vervoer.

Acties

  1. Wij houden toezicht op de uitvoering van de werkzaamheden door ProRail voor elektrificatie en snelheidsverhoging Zwolle - Kampen, realisatie van station Zwolle Stadshagen inclusief onderdoorgang en aanpassing van station Kampen.

  2. Wij begeleiden de implementatie van de concessie Zwolle - Kampen 2017 - 2032 door de vervoerder. Met ingang van december 2017 zal de nieuwe vervoerder Syntus deze concessie uitvoeren.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Het project Zwolle - Kampen verloopt financieel binnen budget. Vanwege kasritmewijzigingen moet het projectbudget herverdeeld worden over de jaarschijven. Als gevolg hiervan worden de begrote lasten op boekjaar 2017 met € 2,930 miljoen verlaagd en de lasten op boekjaar 2018 met € 2,930 miljoen verhoogd.

Wij stellen u voor om de lasten van prestatie 4.2.7, alsook de onttrekking aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer, met € 2,930 miljoen te verlagen in de begroting 2017. Aanvullend stellen wij u voor om de lasten van prestatie 4.2.7, alsook de onttrekking aan de bestemmingsreserve Verkeer en Vervoer, te verhogen met € 2,930 miljoen in de begroting 2018.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder en opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2032.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Toekomstige ontwikkeling van de Kamperlijn [PS/2013/878] (bijbehorend besluit).

Project website:

Website ProRail Zwolle - Kampen