4.3 Koers Fiets - Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets

Wij stimuleren het gebruik van de (elektrische) fiets als duurzaam vervoermiddel. Zij geldt als alternatief voor de auto en openbaar vervoer op reisafstanden tot ongeveer 15 kilometer en als vervoermiddel in het voor- en natransport naar bijvoorbeeld stations of carpoolplaatsen voor verder weg gelegen reisdoelen. Een kwalitatief goed en veilig fietsnetwerk zorgt voor een betere economische bereikbaarheid binnen en naar de economische kerngebieden van Overijssel.

Context

Diverse maatschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben er voor gezorgd dat de (elektrische) fiets steeds meer aan populariteit wint, ook als vervoersmiddel voor het woon-werkverkeer binnen en van en naar de economische kerngebieden. Op diverse locaties, waaronder de trein en busstations, willen we de overstap vergemakkelijken zodat de fiets goed gebruikt kan worden als voor- en natransport voor langere afstandverplaatsingen en aanvullend op een kernnet openbaar vervoer. Het bevorderen van het fietsgebruik draagt bij aan meerdere provinciale beleidsinvalshoeken: bereikbaarheid, gezond leefmilieu, veiligheid, openbaar vervoer, energie en vrijetijdseconomie. Met het programma Beter Benutten wordt ook de komende jaren samen met bedrijfsleven en onderwijsinstellingen ingezet op vergroting van het aandeel fietsgebruik. Dit gebeurt door diverse acties en campagnes ter bewustwording van de kwaliteit van dit alternatief en om gedragsverandering te bereiken. Vaker gebruik van de fiets in plaats van de auto draagt bij aan de bereikbaarheid van de economische kerngebieden.