4.6.2 N18

Om de veiligheid en bereikbaarheid in Oost-Nederland te verbeteren legt het Rijk in de periode 2016 - 2018 de nieuwe N18 Varsseveld - Enschede aan. Met het Rijk stemmen we als wegbeheerder af over het raakvlak met de provinciale wegen en de overdracht van een gedeelte van de oude N18

Context

Het Rijk heeft met regionale partners een realisatieovereenkomst opgesteld (juli 2014). Hierin staan afspraken over de wijze van samenwerking tijdens de (voorbereiding van de) realisatie van het project, afspraken over de medefinanciering, de afwaardering van de bestaande N18 en de condities voor de overdracht (2018). Wij dragen circa € 28 miljoen bij (dit is inclusief de verdiepte ligging bij de kruising met de Geukerdijk) ([PS/2008/970], [PS/2010/10], [PS/2010/521], [PS/2014/340]). Daar waar de nieuwe N18 onze eigen infrastructuur raakt (viaduct N347, N739 en aansluiting N315) zijn de eisen die wij als wegbeheerder stellen vastgelegd in de uitvoeringsovereenkomst met het Rijk (mei 2015).

Acties

  1. Wij monitoren de voortgang van de uitvoering door het Rijk van de N18.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financi├źn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Medefinancier en stakeholder: volgen van het proces conform overeenkomst.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website N18