2.6.2 Monitoring en evaluatie

Met monitoring en evaluatie meten wij de ontwikkeling van de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem in het licht van de ambities van de omgevingsvisie. Hiermee bepalen we de effectiviteit van ons beleid en kunnen we ons beleid eventueel aanpassen. We evalueren de resultaten die we behalen op de vijf kernambities van de Overijsselse visie op Duurzaamheid. Daarmee informeren wij u en brengen we naar buiten waar we trots op mogen zijn.

Context

Naast de gangbare monitoringsinstrumenten en milieubelevingsonderzoek creëren wij een specifiek evaluatie-instrument om de voortgang bij de realisatie van de Duurzaamheidsvisie in beeld te brengen.

Acties

  1. Wij werken een monitoring- en evaluatie-instrument uit omtrent de Overijsselse Duurzaamheidsvisie.

  2. Wij monitoren luchtkwaliteit voor Overijssel en ronden het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit en Regionaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit financieel af.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie is het uitvoeren van een wettelijke taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee