2.6 Ontwikkeling beleid ten aanzien van milieu en duurzaamheid

Kennis op het gebied van milieu en duurzaamheid ontwikkelt zich voortdurend. Naarmate wij onze kennis verder ontwikkelen, ontwikkelen wij nieuw beleid waarmee wij beter in staat zijn om duurzaam te werken en de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem in de toekomst in stand te houden. Dit doen wij door onderzoek, beleidsontwikkeling of –beïnvloeding en evaluatie.

Context

Door monitoring en evaluatie zijn wij in staat om tijdig beleid bij te sturen.