2.5.2 Stimuleren van kennisoverdracht en netwerken voor duurzame ontwikkeling

Door kennis te delen, partijen, inwoners en onderwerpen te verbinden en door te participeren in netwerken stimuleren wij duurzame ontwikkeling en dat derden zich inzetten om ook in de toekomst de basiskwaliteit van water, lucht, geluid en bodem op orde te houden.

Context

Communicatie, educatie, participatie, bewustwording en samenwerking zijn van belang om onze duurzaamheidsmissie en de vijf kernambities verder vorm en inhoud te geven. De activiteiten voeren wij uit in samenhang met het landelijke programma Duurzaam Door.

Acties

  1. Wij ontwikkelen een communicatiestrategie rondom de Overijsselse visie op Duurzaamheid en voeren deze uit.

  2. Wij stimuleren duurzaamheid in vijf projecten in samenwerking met bedrijfsleven en samenleving passend binnen onze duurzaamheidsvisie.

Toelichting op voortgang

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, namelijk die van beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: