2.5.1 Adviseren over en stimuleren van duurzaamheidsinitiatieven

Met de start van het Programma Duurzaamheid in 2016 werken we aan het realiseren van onze ambities voor een duurzaam Overijssel. Wij streven naar economische spin-off van onze duurzaamheidsinvesteringen, zodat de Overijsselse economie de kans krijgt om een sterke positie in de Circulaire Economie op te bouwen. Daarnaast faciliteren we in de vorm van Groene Cirkels initiatieven van bedrijven en instellingen die voorop willen lopen op het gebied van duurzaamheid. Met Groene Cirkels bedoelen we de ‘cirkel’ die ontstaat als bedrijven of instellingen met een sterke Duurzaamheidsambitie ook andere partijen in de keten en de omgeving tot duurzamer werken aanzetten. Zo worden duurzame bedrijven aanjagers van een transitie naar een groene economie.

Context

Om die visie te realiseren zetten wij onze acties en activiteiten in samenspel met de samenleving op.

Acties

  1. Wij inventariseren enthousiaste en vooruitstrevende ondernemers en instellingen als startpunt voor Groene Cirkels. Wij faciliteren maximaal drie Groene Cirkels.

  2. Wij verbinden bestaande provinciale opgaven aan duurzame innovatie en groene economische groei.

Toelichting op voortgang

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De provincie heeft meerdere rollen, zoals beïnvloeder, faciliteerder, regisseur, belangenassembleur, kennisdeler, verbinder en netwerkspeler.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel: