4.6.9 Verkenning, planstudies en realisatie provinciale wegenprojecten

Ten behoeve van het verbeteren van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid realiseren wij de geprogrammeerde Investeringsprojecten Provinciale Wegen zoals aangegeven in de Dynamische Beleidsagenda Mobiliteit. De DBA is opgenomen als bijlage bij de begroting.

Context

De provincie heeft als wegbeheerder de zorg voor een kwalitatief goed en veilig wegennet. Knelpunten in veiligheid, doorstroming en leefbaarheid worden daarom waar mogelijk aangepakt in samenspraak met betrokken wegbeheerders en belangengroepen.

Acties

  1. Wij stellen het Plan in Hoofdlijnen voor het kruispunt van N733 met de Landweerweg / Oude Deventerweg vast.

  2. Wij stellen het Plan in Hoofdlijnen van de aansluiting N733 met N732 vast.

  3. Wij monitoren de voortgang Rondweg Weerselo. Bij groen licht voor de aanleg van de Rondweg Weerselo zal de gemeente de bestemmingsplanprocedure (her)starten en starten wij de voorbereiding van de uitvoering.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel heeft een rol als wegbeheerder

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee