4.6.11 Verbeteren doorstroming en benutting wegen door verkeersmanagement

Verkeersmanagement is gericht op het behouden van een goede doorstroming op het wegennet. In de aanpak onderscheiden we vijf thema's: bij reguliere situaties, bij wegwerkzaamheden, evenementen, ongevallen en extreme weersomstandigheden. Verkeersmanagement voeren we uit samen met alle wegbeheerders in Overijssel.

Context

De regionale verkeersmanagementteams zijn intensief betrokken bij de programma’s Beter Benutten en Slimme Mobiliteit in Overijssel [beleidsdoel 4.8].

Acties

  1. Wij winnen verkeersdata in en stellen deze beschikbaar aan serviceproviders ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

  2. Wij werken samen met Rijkswaterstaat in de verkeerscentrale Noordoost Nederland ten behoeve van de doorstroming van het verkeer.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

De provincie werkt, als het gaat om verkeersmanagement, in de rol van wegbeheerder, regisseur en samenwerkingspartner en markt initiator.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee