3.5.4 Europees natuurbeleid

Wij beïnvloeden het beleid van andere overheden om de randvoorwaarden voor ons eigen natuurbeleid te verbeteren. In IPO-verband en samen met het Rijk volgen we de ontwikkelingen in het Europese beleid natuur en waar nodig beinvloeden we de besluitvorming.

Context

In Interprovinciaal verband verkennen de provincies of en op welke wijze zij in de komende periode invulling willen geven aan de rol als mededepartement – naast het Rijk - in het kader van het Europese natuurbeleid. Een voordeel van deze rol is dat provincies direct betrokken zullen zijn bij Europese besluitvorming. Naar verwachting zullen de provincies najaar 2016 hierover besluiten. Een belangrijk aandachtspunt in 2017 blijft de afronding van de "Fitness Check" van de vogel- en habitatrichtlijnen. Wij streven vooral naar meer flexibiliteit in toepassing van de regelgeving, zodat de natuurdoelen meer ontwikkelingsgericht kunnen worden gerealiseerd.

Acties

  1. Wij leveren inbreng bij de ontwikkeling van de provincies als mededepartement in het kader van het Europese natuurbeleid.

  2. Wij leveren inbreng in EU-beleidstrajecten, waaronder – afhankelijk van de voortgang op Europees niveau – de dossiers “groene infrastructuur”, "Fitness-Check" van de vogel- en habitatrichtlijn en “geen netto verlies van biodiversiteit en ecosysteemdiensten”.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is beïnvloeder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee