3.5.3 Evaluatie natuurpact

Wij participeren in de evaluatie van het natuurpact waarover de staatssecretaris van Economische Zaken zal rapporteren aan de Tweede Kamer.

Context

In Interprovinciaal verband stemmen provincies activiteiten ter uitvoering van de decentralisatieafspraken af en wisselen provincies ervaringen uit. In het natuurpact is afgesproken om de drie jaar de afspraken te evalueren en zo nodig bij te stellen. In samenspraak met het Rijk en de gezamenlijke provincies werken wij actief mee aan deze evaluatie die door het Planbureau van de leefomgeving wordt uitgevoerd. Wij leggen daarbij de nadruk op de kracht van het midden bestuur en de wijze waarop wij verbindingen weten te leggen tussen economie, natuur en samenleving. Wij vinden het van belang om ook richting Tweede Kamer te laten zien dat de decentralisatie van het natuurbeleid een goede zaak is.

Acties

  1. Wij participeren in de evaluatie van het natuurpact.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is belangenbehartiger en (mede) opdrachtgever.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2017.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee