6.3.2 Meedoen is de kunst

Meedoen aan kunst en cultuur draagt bij aan de ontwikkeling en zingeving van mensen en een betrokken samenleving. Wij willen een provincie zijn waarin zoveel mogelijk mensen de kans krijgen (in hun vrije tijd) actief bezig zijn met kunst en cultuur. Dit doen wij door mensen, organisaties en overheden die zich inzetten voor actieve cultuurparticipatie (financieel) te ondersteunen en met elkaar te verbinden.

Context

In de talentontwikkelingsketen speelt cultuurparticipatie een belangrijke rol. Voor amateurkunstenaars, jong en oud, is het van belang dat er mogelijkheden zijn om actief mee te doen, zichzelf te presenteren en te leren van anderen. Met partners als gemeenten, VSB fonds en Prins Bernhard Cultuurfonds werken wij samen aan actieve cultuurparticipatie.

Acties

  1. Wij maken met de regeling Cultuurparticipatie ten minste 12 projecten mogelijk.

  2. Wij maken samenwerkingsafspraken met gemeenten voor een sterke (boven)lokale culturele infrastructuur.

  3. Wij maken met de regeling Cultuurmakelaars mogelijk dat er in ten minste vijf gemeenten een cultuurmakelaar werkzaam is.

  4. Wij onderzoeken de mogelijkheid om met het Prins Bernhard Cultuurfonds en het VSB-fonds een Overijssels Cultuurfonds op te zetten, waarmee ten minste 30 kleine culturele (inclusief erfgoed-) initiatieven kunnen worden gerealiseerd (zie ook prestatie 6.1.3).

  5. Wij steunen met de regeling Week van de Amateurkunst (WAK) de organisatie van de WAK in ten minste 12 gemeenten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Wij stellen voor de begroting 2017 aan te passen voor de doorwerking van de 2e monitor 2016. Doordat de indeling van de cultuurbegroting is aangepast aan het uitvoeringsprogramma cultuur “verhuist” er een bedrag van €79.000 van prestatie 6.3.2 naar prestatie 6.3.1. Dit is een budgettair neutrale en beleidsneutrale wijziging.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Cultuurnota 2017 - 2020 & Uitvoeringsprogramma Cultuur 2017 – 2020 >>