3.1.5 Beheer landschap

De inzet van vrijwilligers vormt een belangrijk element in ons beleid voor een aantrekkelijk landelijk gebied met een goede balans tussen natuur en economie. De afgesloten langlopende beheercontracten Groen Blauwe diensten blijven doorlopen.

Context

In het Coalitieakkoord staan geen nieuwe middelen voor het beleid Groene en Blauwe Diensten. De bestaande langlopende beheercontracten blijven doorlopen. In 2017 starten wij, onder voorbehoud van uw instemming, met de invulling van een nieuwe vorm van Groene en Blauwe Diensten om invulling te geven aan behoud van landschapskwaliteiten. Dit doen wij mede op basis van de in 2013 uitgevoerde evaluatie, de motie Van de Vegte en de uitkomsten van de groene tafels. Daarnaast ondersteunen wij tot en met 2018 het vrijwillig landschapsbeheer met subsidies.

Acties

  1. In het kader van de uitwerking van de natuurvisie vervolgen wij de gesprekken met de partners van Samen Werkt Beter, ondernemers en maatschappelijke organisaties over de invulling van een nieuwe vorm van Groene Diensten. Voor de zomer van 2017 doen wij u een voorstel over hoe we invulling willen geven aan het behoud van landschapskwaliteiten.

  2. We ondersteunen vrijwilligers financieel bij het landschapsbeheer. Daarnaast zoeken we naar andere manieren van ondersteuning zodat vrijwilligers structureel een bijdrage kunnen leveren aan het beheer van het landschap.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is faciliteerder, regisseur en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2018.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2017 leggen wij Provinciale Staten een voorstel voor over de wijze waarop wij invulling geven aan het behoud van landschapskwaliteiten, als onderdeel van de natuurvisie.