1.4.4 Wateroverlast

Waterbeheer in de 21ste eeuw is een nationaal beleidsprogramma van rijk, provincies en waterschappen, dat zich richt op bescherming tegen wateroverlast. Wij zijn verantwoordelijk voor het vaststellen en aanpassen van de regionale normen voor wateroverlast, die zijn vastgelegd in de Omgevingsverordening

Context

Wij evalueren de huidige normen, mede in het licht van de klimaatverandering.

Acties

  1. Wij onderzoeken samen met de waterschappen de consequenties van de klimaatverandering op de normering wateroverlast.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Regisseur. Wij zijn kaderstellend op basis van de Waterwet / Omgevingswet.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee