5.5.2 Festivals en evenementen

Festivals en evenementen laten inwoners en gasten kennis maken met de Overijsselse gastvrijheid en gemeenschapszin, bijzondere natuur-, cultuur- en sportbeleving en dragen bij aan de (internationale) naamsbekendheid van Overijssel. Toegesneden arrangementen nodigen uit tot bezoek en (meerdaags-)verblijf en zorgen daarmee voor evenementgebonden werkgelegenheid en bestedingen.

Context

Met het evenementenbeleid 2017 - 2019 [PS/2016/380] bouwen wij enerzijds voort op de bereikte resultaten van de vorige periode, onder andere met een stevig fundament van beeldbepalende evenementen. Anderzijds verbreden wij ons evenementenbeleid in doelstelling en bereik; met een aantal potentieel beeldbepalende evenementen en de versterking van de professionaliteit van de evenementensector. Ook eenmalige evenementen nemen wij in ons beleid op.

Acties

  1. Wij steunen beeldbepalende en potentieel beeldbepalende cultuur- en sportevenementen voor een periode van drie jaar. Een adviescommissie adviseert ons over de selectie van deze evenementen.

  2. Wij steunen eenmalige en onvoorziene cultuur- en sportevenementen. Deze sportevenementen zijn in beginsel beperkt tot hardlopen, fietsen, triathlon, schaatsen, skeeleren en hippische sport.

  3. Wij steunen / faciliteren de professionalisering van evenementen (onderlinge kennisoverdracht en samenwerking).

  4. Wij zorgen voor de ondersteuning van een aantal kleinere evenementen (met onderscheidend karakter, gedragen door lokale samenleving, regionale potentie, vernieuwend, aansluitend bij profiel van de streek).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van uitvoerder en investeerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Vanuit het Coalitieakkoord ‘Overijssel Werkt!’ is er budget beschikbaar gesteld voor deze prestatie. Dit is verwerkt in de Begroting 2016 [PS/2015/687]. Het besluit van de Begroting 2016 vindt u hier.