5.5 Overijssel gastvrij

De vrijetijdseconomie in Overijssel (inclusief toerisme en recreatie) is een banenmotor. De sector biedt veel werk aan MBO-ers, laaggeschoolden, deeltijders en toetreders tot de arbeidsmarkt. Festivals en evenementen laten inwoners en gasten kennis maken met de Overijsselse gastvrijheid en dragen bij aan de (internationale) naamsbekendheid van Overijssel. Wij sluiten aan bij het initiatief van de samenwerkende partners in ‘Gastvrij Overijssel’. Daarnaast stimuleren wij toegesneden arrangementen om nieuwe bezoekers te verleiden tot een (meerdaags-) verblijf. Dit zorgt voor bestedingen en werkgelegenheid.

Context

In de vorige bestuursperiode was er sprake van meer gasten, die langer verbleven en meer besteedden. De werkgelegenheid nam als gevolg hiervan toe met 1,7% (2015 - 32.000 arbeidsplaatsen; 6% van de totale werkgelegenheid). Om bezoek, verblijf en bestedingen (en daardoor werkgelegenheid) te stimuleren, participeren wij in het uitvoeringsprogramma van Gastvrij Overijssel 2016-2020. Doelstellingen van dit programma zijn 1.500 extra arbeidsplaatsen, een toename van 15% buitenlandse gasten, een marktaandeel op de Nederlandse vakantiemarkt van 11% en € 75 miljoen extra investeringen. Het programma beoogt Overijssel een gevarieerder en aantrekkelijker bestemming te maken. De grote rijkdom aan evenementen op het gebied van cultuur, sport en bewegen, streekeigen traditie en gastronomie in Overijssel leveren hieraan een belangrijke bijdrage. Een stevig fundament van (potentieel) beeldbepalende evenementen promoten Overijssel als gastvrije, culturele en sportieve provincie.