4.6.6 N307

Ten behoeve van de verbetering van de verkeersveiligheid en bereikbaarheid, voor zowel personen- als vrachtverkeer werken wij het voorkeursalternatief voor de N307 uit, om te komen tot een veilige, regionale stroomweg 100 km/uur.

De uitwerking bestaat uit:

  • a. de aanleg van een 2x1 stroomweg 100 km/uur tussen Kampen (N50) en aansluiting N306/N307.
  • b. de aanleg van een parallelstructuur aan weerszijden op dit gedeelte.
  • c. de aanleg van een ongelijkvloerse kruising nabij de Reeveweg / Flevoweg.
  • d. de aanleg van een ongelijkvloerse aansluiting bij de aansluiting N307 / N306.
  • e. de aanleg van een nieuwe brug (7 meter hoog, 100 meter lang) over de randmeren in het kader van IJsseldelta-Zuid fase 2 (versneld) en het slopen van het Roggebotcomplex.

Context

Door intensief samen te werken met het project Ruimte voor de Rivier (aanleg Reevediep) en de provincie Flevoland wordt een gefaseerde aanpak van de N307 gemaakt die invulling geeft aan de doelstellingen bereikbaarheid en veiligheid.

Het voorkeursalternatief wordt versneld uitgevoerd  door het mee te koppelen met de versnelling van de 2e fase van het project IJsseldelta-Zuid.

Acties

  1. Uitvoering van de planstudie voor de nadere uitwerking van het voorkeursalternatief door de provincies Flevoland en Overijssel in samenwerking met regionale partners en omgeving.

Toelichting op voortgang

U heeft in februari 2016 besloten de planstudie te starten voor het versneld uitvoeren van het voorkeursalternatief, dat uit de verkenning N307 is gekomen (PS/2016/122). Na de zomer van 2016 is de planstudiefase N307, inclusief de afstemming met IJsseldelta fase 2, gestart. Op 14 december 2016 is bestuursovereenkomst IJsseldelta fase 2 tussen het Rijk en de regionale partners, de provincies Flevoland en Overijssel en waterschap Zuiderzeeland, ondertekend. In deze bestuursovereenkomst is de bijdrage van het Rijk aan de planstudies voor fase 2 vastgelegd. Aanpak en planning voor de N307 is afgestemd op de (aangepaste) overall planning IJsseldelta fase 2 en de Flevolandse aanpak. Consequentie daarvan is dat het toegezegde Investeringsbesluit voor medio 2017 (PS/2016/122) later aan u zal worden voorgelegd. Naar verwachting zal dit in het voorjaar van 2018 plaatsvinden.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Bert Boerman

Rol provincie:

Investeerder, uitvoerder. De provincie Overijssel is wegbeheerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2022.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

Project website:

Website N307