5.4.1 Versterken ondernemerschap in Overijssel

Ondernemerschap is cruciaal voor de veerkracht en de vernieuwing van de Overijsselse economie. Wij stimuleren ondernemerschap, niet alleen door risicokapitaal ter beschikking te stellen, maar ook door te investeren in de kwaliteit van het ondernemerschap, zowel in nieuwe (starters) als bestaande ondernemingen (groeiers). Daarmee beogen we de slagings- en doorgroeikansen van ondernemingen te vergroten.

Context

Het overgrote deel van het Overijsselse bedrijfsleven bestaat uit het Midden en Klein bedrijf, dé banenmotor van onze provinciale economie. Het Midden- en Kleibedrijf zorgt voor 60% van de werkgelegenheid. De afgelopen jaren hebben wij onze inzet zich vooral gericht op innovatie. In aanvulling hierop gaan wij deze periode, aan de hand van een uitvoeringsstrategie met zes actielijnen ook het 'ondernemerschap' stimuleren. Dit doen we voor de periode van dit programma en derhalve niet structureel. Achterliggende reden is dat het speelveld sterk in beweging is. Door onder andere het wegvallen van de ondersteuningsfaciliteiten van de Kamer van Koophandel is er een hiaat ontstaan in de ondersteuning van het Midden en Kleinbedrijf.

Acties

  1. Wij verhogen het overlevingspercentage van starters door een startersondersteunersprogramma uit te voeren en door een Overijssels dekkende infrastructuur te ontwikkelen waar startende bedrijven in Overijssel gefaciliteerd worden.

  2. Wij versterken de organisatiekracht van het midden- en kleinbedrijf in Overijssel door, met een accent op sociaal ondernemerschap, de samenwerking tussen ondernemers binnen ondernemersverenigingen, de verbinding tussen ZZP'ers onderling en met MKB bedrijven te bevorderen en daarnaast een MKB makel-/schakelfunctionaliteit in de regio's Zwolle, Twente en Stedendriehoek in te voeren.

  3. Wij steunen MKB bedrijven bij het invullen van financieringsbehoeften en stellen in samenwerking met ondernemersloketten een actueel overzicht van financieringsmogelijkheden voor het MKB in Overijssel op.

  4. Wij bevorderen de toekomstbestendigheid en strategisch vermogen van ondernemingen in het midden- en kleinbedrijf.

  5. Wij versterken de stabiele basis die familiebedrijven voor een toekomstbestendige Overijsselse economie vormen door bedrijfsopvolging te steunen en externe expertise beschikbaar te stellen voor familiebedrijven.

  6. Wij steunen snel groeiende MKB bedrijven in Overijssel met als doel deze bedrijven voor Overijssel te behouden.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Ja Bijbehorend investeringsvoorstel:

  • Statenvoorstel Investeringsvoorstel Versterken MKB en Ondernemerschap [PS/2016/286] (bijbehorend besluit)