2.1.2 Financieren van projecten door Energiefonds Overijssel

We stimuleren en maken investeringsprojecten gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie of energie-infrastructuur mogelijk door het beschikbaar stellen van leningen, garanties en participaties via Energiefonds Overijssel. Door de inzet van Energiefonds Overijssel worden energie projecten gerealiseerd die met reguliere financiering niet van de grond komen. Door investeringen in deze projecten gaat het aandeel hernieuwbare energie omhoog.

Context

In 2017 zal het effect merkbaar worden van de bijstelling die in het najaar 2016 is gerealiseerd. Vanwege het verlagen van de fondsinleg door de provincie zal in 2017 het einde van het in te zetten budget in zicht komen. De uitdaging in 2017 is om de private markt meer mee te laten bijdragen aan de projecten van Energiefonds Overijssel. Het is gebleken dat de private markt nog erg terughoudend is om de relatief jonge en dynamische markt van nieuwe energie te betreden. Enerzijds staat hierdoor het energierendement van het fonds onder druk, en zit daarmee aan de onderkant van de vooraf geraamde bandbreedte. Anderzijds bevestigt dit de noodzaak van het bestaan en toegevoegde waarde van Energiefonds Overijssel.

Acties

  1. Wij stellen financiering beschikbaar in de vormen van leningen, participaties en garanties aan minimaal vijf investeringsprojecten gericht op energiebesparing en opwekking van hernieuwbare energie. Het energie-effect dat hiermee gepaard gaat ramen wij op 500 - 3000 TeraJoules over de totale looptijd.

Toelichting op voortgang

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Energiefonds Overijssel B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Energiefonds Overijssel