2.1.3 Realiseren van een betrouwbaar, betaalbaar en duurzaam regionaal energienetwerk (deelneming Enexis)

Door het aandeelhouderschap Enexis beheren en ontwikkelen we de infrastructuur energie  voor energiezekerheid voor inwoners, ondernemers en instellingen. De infrastructuur is beschikbaar voor zowel hernieuwbare, als niet-hernieuwbare energie, waarbij het in balans brengen van vraag en aanbod en een optimaal gebruik van het energienetwerk de belangrijke opgaven zijn. Naast beheer en vervanging van bestaande netten zijn investeringen nodig voor het aansluiten van decentrale opwekking van hernieuwbare energie, waardoor het aandeel hernieuwbare energie in het totale verbruik stijgt.

Context

Enexis herijkt in 2017 het strategisch plan. Wij vragen als aandeelhouder aandacht voor de prioriteiten in het Programma Nieuwe Energie voor de komende jaren. Enexis is ook nauw betrokken bij het opstellen daarvan.

Wij verwachten met name investeringen voor warmtenetten, ondersteuning op gebied van energiebesparing en monitoring, en voor  netwerken die uitnodigen tot productie van duurzame elektriciteit of gas. Tegelijkertijd vragen wij bij locatieafwegingen meer aandacht voor de aanwezigheid van bestaande energienetwerken, of de noodzakelijke investeringen in nieuwe netwerken. Daarbij kan het ook gaan om het al dan niet herinvesteren in gasnetwerken.

 

Acties

  1. Wij oefenen het aandeelhouderschap uit van Enexis door: - Het sturen op de doelen van het strategisch plan van Enexis. - Het uitvoeren van de jaarlijkse beleidsplannen. - De vaststelling van de jaarrekening, met inbegrip van het daarbij behorende dividendbeleid.

Toelichting op voortgang

Financiƫn

Voor de financiƫle toelichting, zie beleidsdoel.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Annemieke Traag

Rol provincie:

De rol van de provincie in deze prestatie is de rol van aandeelhouder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Enexis Holding N.V..

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee