3.3.2 Nationale parken

Wij zien mogelijkheden om in de Nationale Parken de synergie tussen natuur, economie en samenleving te vergroten. In 2017 dragen wij samen met onze partners bij aan de ontwikkelagenda’s voor de beide nationale parken.

Context

In de vorige collegeperiode hebben wij met lokale partners afspraken gemaakt over de ontwikkeling van de Nationale Parken Weerribben-Wieden en Sallandse Heuvelrug. In ons Coalitieakkoord hebben wij afgesproken dat wij de toegevoegde waarde van de Nationale Parken voor de regionale economie (recreatie en toerisme) vergroten.

Acties

  1. Wij ondersteunen de in 2016 door de gemeenteraden vastgestelde ontwikkelagenda’s voor beide Nationale Parken.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiën

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

Bij de uitwerking van het stappenplan is de provincie regisseur. Bij de uitvoering van het stappenplan moet de rol van de provincie nog bepaald worden.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee