3.3.1 Versterken samenhang economie, natuur en samenleving

Overijssel is een veelzijdige provincie met veel afwisseling in natuur- en landschapstypen die mede ontstaan zijn in het samenspel tussen economie, natuur en samenleving. Om dit voor de toekomst te behouden willen wij samen met onze partners, ondernemers en inwoners nieuwe strategieën en instrumenten ontwikkelen om een impuls te geven aan de samenhang tussen economie, natuur en samenleving en zo de balans tussen deze aspecten te verbeteren.

Context

In 2015 zijn wij gestart met het uitvoeren van pilots en verkenningen om de samenhang tussen economie, natuur en samenleving te versterken. Daarbij hebben we geëxperimenteerd met de provinciale rol. Wij  zetten de uitvoering van pilots en verkenningen voort. In 2016 zijn we gestart met de Groene Tafels ter voorbereiding op de uitwerking van de provinciale natuurvisie. Daarbij is de wederzijdse versterking van economie, natuur en samenleving nadrukkelijk aan bod gekomen.

In 2017 komen de lessen uit pilots en verkenningen en inbreng van partijen tijdens de Groene Tafels samen. Op basis hiervan willen we samen met onze partners voorstellen ontwikkelen hoe we op langere termijn de samenhang tussen economie, natuur en samenleving kunnen versterken. Wij hebben een flexibele aanpak voor ogen die het mogelijk maakt om in te spelen op ontwikkelingen en onze rol door te ontwikkelen in een lerende omgeving.

Acties

  1. Wij willen in 2017 samen met onze partners de lessen van pilots en verkenningen vertalen in een aanpak voor de komende jaren.

  2. Wij zetten het uitvoeren van pilots en verkenningen voort onder andere via de uitvoering van de subsidieregeling natuur en samenleving. Daarbij experimenteren we met de provinciale rol.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Hester Maij

Rol provincie:

De provincie is ontwikkelaar.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Voor de zomer van 2017 leggen wij uw Staten een voorstel voor over de wijze waarop wij de samenhang tussen economie, natuur en samenleving willen versterken, als onderdeel van de natuurvisie.