3.3 Wederzijdse versterking van natuur & economie en van natuur & samenleving

Wij werken aan ruimte voor economische ontwikkeling naast sterkere en gezonde natuur en aan een goede verbinding tussen natuur en de samenleving. Economie, natuur en samenleving willen wij nog meer met elkaar verbinden. Dit doen wij met onze partners, inwoners en bedrijven door samen met hen ook nieuwe instrumenten te ontwikkelen. Op het terrein van de inrichting van het landelijk gebied doen wij dit ook door het mogelijk maken van herverkaveling en kavelruil.

Context

Afspraken met het Rijk en de partners van Samen Werkt Beter vragen in het provinciale natuurbeleid meer nadruk op de relatie met economie en maatschappij. Inwoners en ondernemers hebben een belangrijke rol bij het beheer van natuur en landschap, zowel bij de Natuurnetwerk Nederland als elders in het landelijk gebied en in de stad. Wij willen deze rol versterken.

  • Als beleidsontwikkelaar zoeken wij naar nieuwe strategieën om de betekenis van natuur en landschap voor mensen te vergroten en te zorgen voor een wederzijdse versterking van “economie en natuur” en “samenleving en natuur”. Ook in de Uitvoeringsagenda van Samen Werkt Beter is de uitwerking van dergelijke strategieën één van de speerpunten.
  • Als facilitator bieden wij ruimte aan en ondersteunen wij initiatieven van ondernemers en inwoners op deze gebieden.