10.4.2 Heroriëntatie op arbeidsvoorwaarden en regelingen

Om mee te kunnen bewegen op de opgaven worden de arbeidsvoorwaarden, regels en regelingen herzien om zodoende de benodigde flexibiliteit te kunnen bieden.

Context

Acties

  1. Wij nemen actief deel aan interprovinciaal overleg over arbeidsvoorwaarden vanuit de doelstellingen en belangen van de provincie Overijssel.

  2. Wij voeren gezamenlijk (interprovinciaal) overeengekomen aanpassingen door.

  3. Wij voeren een onderzoek naar lokale regelingen (waaronder de werkkostenregeling Overijssel), procedures en beleid uit, waarbij gekeken wordt of herziening / afschaffing mogelijk is om de flexibele inzet van medewerkers te versterken.

  4. Wij hanteren een herijkt formatiebeleid en onderzoeken de mogelijkheid voor het introduceren van een flexpool.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn werkgever.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee