7.2 Ons beleid en handelen sluit aan op de veranderende relatie met de samenleving

In een veranderende samenleving is de betrokkenheid van inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties steeds belangrijker. Beleid is niet meer per definitie van bovenaf opgelegd maar wordt steeds vaker ontwikkeld en uitgevoerd in samenwerking met deze partners. We willen deze bestuursstijl verder ontwikkelen. Daarom richten wij ons op het activeren van alle betrokkenen (maatschappelijke partners, inwoners, maar ook onszelf) om passende werkwijzen en rol invullingen te ontwikkelen en te delen. Het vergroten van de kennis van het democratisch proces binnen de Overijsselse samenleving is hierbij van belang.

Context

De veranderende samenleving vraagt om een interactieve en participatieve overheid. Bij de uitwerking van provinciale ambities betrekken wij inwoners door met elkaar in gesprek te gaan.