10.2.2 Digitale samenwerking

Met onze samenwerkingspartners creëren we informatie en delen we dat onderling om te komen tot kwalitatief betere besluiten om daarna gemeenschappelijke (beleids)doelen te kunnen realiseren. We zoeken naar mogelijkheden om ICT innovatief toe te passen in het beleidsveld. Onze medewerkers zijn digitaal beter uitgerust om te opereren in de netwerksamenleving. We kunnen digitaal samenwerken door co-creëren of informatie op veilige en betrouwbare manier uit te wisselen. Informatie slaan we duurzaam toegankelijk en veilig op. We hebben de juiste informatie passend bij de organisatie om regie te voeren op uitbestede diensten.

Context

De directe omgeving vraagt om digitale samenwerking als manier om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Daarnaast stelt het Rijk  voorwaarden aan het doelmatig delen van informatie tussen overheden, bijvoorbeeld voor de uitvoering van de Omgevingswet. Hiervoor is de Digitale Stelsel Omgevingswet ontworpen. De provincies zijn beheerders van een aantal informatiehuizen.

Acties

  1. Wij ontwikkelen een visie en een roadmap voor de realisatie van een digitaal samenwerkingsplatform.

  2. Wij ontwikkelen toetsingscriteria voor het uitvoeren van experimenten.

  3. Wij voeren experimenten uit als input voor de realisatie van het digitaal samenwerkingsplatform en evalueren de uitkomsten.

  4. Wij realiseren onderdelen van het digitaal samenwerkingsplatform zoals de faciliteit voor het betrouwbaar uitwisselen van informatie.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Wij zijn investeerder en uitvoerder.

Looptijd prestatie:

Niet structureel. Eindigt naar verwachting in 2019.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee