5.1.3 Beheer bestaande participaties werklocaties

In het verleden hebben wij de keuze gemaakt om in een aantal specifieke gevallen risicodragend deel te nemen in de ontwikkeling van werklocaties, in samenwerking met gemeenten en / of private partijen. Het betreft hier XL Business Park Twente, Zuiderzeehaven en Special Purpose Vehicle / Stork Hengelo.

Context

De ontwikkeling van de werklocaties wordt opgepakt vanuit zogenaamde verbonden partijen. Wij nemen hierin, naar rato van ons aandeel, een positie in die het mogelijk maakt zeggenschap en sturing uit te oefenen.

Acties

  1. Wij beheren bestaande participatie werklocatie Zuiderzeehaven.

  2. Wij beheren bestaande participatie werklocatie SPV Stork / Hengelo.

  3. Wij beheren bestaande participatie werklocatie XL Business Park Twente (RBT).

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partijen Houdstermaatschappij Fondsen Overijssel B.V., Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente en Zuiderzeehaven Ontwikkelingsmaatschappij C.V. / Beheer B.V.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Mijlpalen:

Statenbrief aanbieding jaarstukken XL Business Park Twente (RBT).