5.1.2 Gebiedsgerichte ontwikkeling van topwerklocaties

Naast aandacht voor de ‘basis op orde’ [prestatie 5.1.1] geven wij ruimte aan de marktvraag naar topwerklocaties. Het betreft gebiedsgericht en specifiek maatwerk om datgene te doen wat nodig is om bij de top van Nederlandse kennis- en innovatieregio’s te behoren. De provinciale inspanning leidt daarmee ook tot focus en investeringen van de markt. De meerwaarde van de provincie ligt in het doen van (financiële, deels risicodragende) investeringen voor fysieke ingrepen en meer ontwikkelingsgericht denken / handelen. Maar ook door verbindingen te leggen tussen partijen en het helpen realiseren van (internationale) coalities en allianties.

Context

Wij richten, ten opzichte van het verleden, investeringen in de fysieke infrastructuur nu op een beperkt aantal terreinen, de topwerklocaties. Voor Twente zijn in de omgevingsvisie vier toplocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems & Materials en Logistiek: Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Systems Park Twente (Thales campus Hengelo), TecBase Twente (bij Luchthaven Twente) en XL Businesspark (Almelo). De topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel stellen we nog vast.

Acties

  1. Zie prestatie 8.1.5 inzake TecBase Twente

  2. Wij bepalen onze inzet op (potentiƫle) topwerklocaties in de stedelijke netwerken van West Overijssel.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Wij vervullen de rol van regisseur en investeerder. Hier geven we mede invulling aan met onze verbonden partij Openbaar lichaam Regionaal Bedrijventerrein Twente.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee

Project website:

Website Technology Base, website Kennispark, website XL park en website high tech systems park

Mijlpalen:

Statenvoorstel (Top)werklocaties.