10.3.1 Vergroten realiserend vermogen

Wij zetten een weloverwogen mix in van verschillende juridische instrumenten, variërend van lichte samenwerkingsovereenkomsten tot gemeenschappelijke regelingen en speciaal opgerichte B.V.'s, van subsidies tot dichtgetimmerde contracten die in aanbestedingsprocedures worden gegund, van plannen en verordeningen tot concrete vergunningen. Het maken van scherpe keuzes tussen de instrumenten en het juiste gebruik van de instrumenten vergroot de effectiviteit en doelmatigheid van het provinciaal handelen.

Context

De afgelopen periode lag in veel provinciale opgaven de nadruk op planvorming, initiëren en ontwikkelen. De komende jaren zal meer de nadruk liggen op uitvoeren en beheer.

Acties

  1. Wij leveren juridisch adviezen die juist, tijdig en volledig zijn en primair gericht op het bijdragen aan oplossing van het maatschappelijke vraagstuk.

  2. Wij verbeteren juridische informatie op intranet en toegespitst scholingsaanbod door juridische kennismanagement- en deskundigheidsbevordering.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Ank Bijleveld-Schouten

Rol provincie:

Onze rol is afhankelijk van de betreffende opgave.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee