10.1.2 Beheerste uitvoering van de beleids- en bedrijfsprocessen binnen de organisatie

Wij zorgen ervoor dat de uitvoering van de plannen op een beheerste manier plaatsvindt zodat dit bijdraagt aan de realisatie van de beleidsdoelen van de organisatie en het bestuur. Onze adviseurs leveren control- en adviesdiensten aan de gehele organisatie, gericht op een integrale ondersteuning van de beleidsprocessen.

Context

Als publieke organisatie hebben wij de plicht om de publieke middelen doelmatig en –treffend in te zetten. De controlorganisatie ziet hier actief op toe.

Acties

  1. Wij dragen zorg voor een adequate administratie die tegemoet komt aan de wettelijke eisen.

  2. Wij passen risicoprofielen toe en hanteren deze bij onze controlactiviteiten.

  3. Wij voeren een treasurybeleid in overeenstemming met het geldende beleidskader.

  4. Wij zorgen voor externe communicatie-uitingen bij de provinciale activiteiten.

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Financiƫn

Toelichting op voortgang

Geen afwijking.

Basisinformatie

Verantwoordelijk portefeuillehouder:

Eddy van Hijum

Rol provincie:

Dit is onze reguliere taak.

Looptijd prestatie:

Structureel.

Relatie met reserve Ecologische Hoofdstructuur/Kwaliteit van Overijssel?:

Nee